Moravský kras

8.-12.května 2013

Účastnilo se 41 přátel přírody

Vedla: D.Jotovová

Na jarní zájezd jsme se vypravili do Moravského krasu a okolí Brna. Bydlení jsme měli zajištěno v hotelu Vyhlídka v Lažánkách u Veverské Bítýšky . Při příjezdu jsme byli trochu zklamáni , protože hotel vypadal spíše jako ubytovna. Tomu odpovídaly i pokoje , sice s příslušenstvím, které ovšem už něco pamatovaly. Mnohem hezčí byla jídelna a hlavně jídlo, které bylo domácí a chutnalo báječně. Všichni se o nás dobře starali, můžeme tento hotel jen doporučit.

První den jsme jeli z Jablonce přes Hradec Králové a Svitavy do Lysic. Zde jsme si prohlédli zámek a jeho zahrady z 17.st. se vzácnými stromy katalpou a jínanem. Nejhezčí pohled na zámek i zahrady byl z unikátního ochozu-kolonády. Pěšky jsme šli z Lysic přes rozhlednu Malý Chlum a reliéfy S.Rolínka-sousoší husitských bojovníků do Černé Hory k pivovaru. Někteří stihli navštívit zdejší zámek-dnes domov seniorů a projít křížovou cestu. Počasí bylo velmi teplé, občerstvili jsme se v pivovarské restauraci a dojeli na ubytování.

Další den byl na programu hrad Pernštejn, kde jsme měli skoro dvouhodinovou prohlídku. Je to jeden z nejkrásnějších a největších hradů v ČR, byl stavěn v 13.st., dostavěn v 16.st. Prošli jsme hradní palác, rytířský sál, knihovnu, přírodopisný kabinet, zbrojnici , věž čtyř ročních období, prošli jsme po nejfotogeničtějším místě hradu-přemostění mezi hranolovou věží a palácem. Autobusem jsme dojeli do Černvíru, kde jsme si prohlédli roubený šindelem krytý most z r. 1718 přes Svratku, nejstarší svého druhu na Moravě. Pokračovali jsme do Doubravníku ke kostelu, v němž jsou hrobky Pernštejnů. Dojeli jsme do Předklášteří a navštívili klášter Porta Coeli (Národní kulturní památka od 2010), založený v r. 1232 Konstancií Uherskou, vdovou po Přemyslu Otakarovi I, matkou krále Václava I. a Anežky České. Prohlédli jsme si proslavený portál, který je postaven ve stylu burgundsko-cisterciácké gotiky, kapitulní síň s otáčecím pulpitem, křížovou chodbu a rajskou zahradu. Pěšky jsme šli do Tišnova a na rozhlednu Klucanina z r. 2003. Někteří z nás ušli celou cestu z Pernštejna až do Tišnova pěšky, počasí nám přálo, hodně teplo. Všichni jsme autobusem odjeli do hotelu.

Pátek byl vyvrcholením našeho pobytu v Moravském krasu, navštívili jsme Punkevní jeskyně a propast Macochu. Prohlídli jsme si dómy a krápníkovou výzdobu, sestoupili jsme na dno propasti Macocha s hloubkou 138,6 m a na člunech pluli po říčce Punkvě. Po zastávce u Masarykova dómu jsme pokračovali na lodích k přístavišti. Pěšky jsme šli k chatě Macocha, na Horní a Dolní můstek, kde jsme mohli nahlédnout do propasti. Prošli jsme se do Sloupu a zpět k autobusu. Někteří použili eko-vláček (diesel) a lanovku. Počasí bylo tento den chladnější a bylo místy zataženo, přesně pro návštěvu jeskyní.

V sobotu jsme jeli autobusem do Křtin k poutnímu kostelu , jehož plány zhotovil Jan Blažej Santini Aichl. Chrám je největší Santiniho stavbou u nás, 35 vysoký a 65 m dlouhý. Je velmi světlý, má 30 oken. Na hlavním oltáři je zázračná socha P.Marie. Velkolepé fresky na stěnách i stropě jsou na ploše 3000 m2. Po prohlídce chrámu jsme pokračovali k jeskyni Výpustek, která byla nově otevřena v r. 2008, do té doby byla vojenským objektem. Pěšky jsme šli Josefovským údolím přes několik menších jeskyň a skalních útvarů k Býčí skále. Ta je nepřístupná, jen v jarních měsících je v sobotu a v neděli otevřena. Prošli jsme si v doprovodu jeskyňářů vstupní jeskyni a celý systém dalších jeskyní. Dozvěděli jsme se hodně o práci jeskyňářů, o tom, jak se hledají nové prostory a tom, že tyto jeskyně pokračují až k Rudickému propadání u Jedovnice. Šli jsme dále k huti Františka, u níž je muzeum železářství a do Adamova ke kostelu sv. Barbory. V něm je umístěn tzv. Světelský oltář z r. 1516-1525 z lipového dřeva, který pochází ze Zwettlu v Rakousku a byl do Adamova prodán. Cestou z Adamova jsme se pokusili zkrátit cestu přes Vranov, ale neprojeli jsme pod tratí, pod níž jsou podjezdy tak pro koňský potah. Takže jsme se vrátili a jeli Josefovským údolím do Blanska a pokračovali na ubytování.

Neděle byla věnována Brněnské přehradě a hradu Veveří. Od hradu jsme šli k přehradě a přes novou lávku na druhou stranu. Podél přehrady jsme došli ke křížové cestě a Třem křížům. Sešli jsme k přístavišti a lodí pluli zpět k hradu Veveří. Cestou nám trochu pršelo, ale nevadí. Na hradě jsme měli dost času, prohlédli jsme si nádvoří, hradby i věž a poseděli u kiosku. Někteří šli pěšky až do Brna-Bystrce, kde je chytila dešťová přeháňka. Všichni jsme se zde sešli a odjeli autobusem do Jablonce.