Sázava – turistika

25.- 28. května 2017    fotogalerie Sázava

Účastnilo se: 44 turistů    Vedla: D.Jotovová

Na konci května jsme se vypravili na čtyřdenní zájezd na Sázavu. Ubytování jsme měli zajištěno v hotelu ve Vlašimi, někteří zde využili nabídku polopenze, ostatní se stravovali v místních restauracích.

První den jsme dojeli autobusem do Světlé nad Sázavou a šli krásnou trasu kolem Sázavy kolem peřejí Stvořidla do Ledče nad Sázavou. Dojeli jsme na ubytování ve Vlašimi a po večeři se vydali do města. To má hezké náměstí, ale je poznamenáno výstavbou paneláků. Nejkrásnějším zážitkem byl zámecký park, který je velmi rozsáhlý a rozkládá se na obou stranách řeky Blanice. Je zde mnoho starých dubů a dalších stromů, několik romantických staveb a soch. Do parku jsme chodili každý večer, ale ani tak jsme ho celý nestihli projít.

V pátek jsme šli na Malý Blaník, kde jsme si prohlédli zříceninu poutní kaple, uprostřed ní roste smrk starý 160 let. Nazývá se Mnich. Cesta pokračovala sestupem a dalším výstupem na Velký Blaník, zde jsme vystoupili na rozhlednu z roku 1041. Po sestupu jsme šli krásnou zelenou krajinou, loukami a poli, do Vlašimi.

V sobotu byla na programu trasa z Českého Šternberka do Sázavy. Bylo velmi teplé počasí, někteří si zkrátili trasu vlakem z Ledečka na Sázavu. Tam jsme si s průvodcem prohlédli klášter, který založil v 11. století sv. Prokop. Dozvěděli jsme se spoustu informací o době založení kláštera i o jeho osudech. Byl ušetřen husity, kteří sv. Prokopa uznávali, ale byl zrušen císařem Josefem II.

Poslední den šli někteří podle plánu z Vlašimi údolím Blanice do Českého Šternberka, někteří se tam svezli naším autobusem a vydali se na různé trasy kolem Sázavy. Většina šla do Ratají a prohlédla si zbytky hradu Pirkštejn a opět jsme využili místní lokálku k návratu do Českého Šternberka. Potom už nás čekala prohlídka hradu , který byl založen v 13.století a dnes opět patří rodu Šternbergů. Impozantní hrad stojí na vysoké skále, má spíše charakter zámku a je zde mnoho pokojů a místností, které stojí za prohlídku. Majitelé zde dosud bydlí.Odpoledne jsme se všichni setkali u autobusu, sdělovali si zážitky a potom se vydali na cestu domů. Dojmů byla spousta-krásná jarní krajina kolem Sázavy, vysoké kopce nad řekou, tajemný Blaník, ukrývající vojsko knížete Václava, hrady a kláštery, příjemné ubytování, dobrá parta.