Chebsko na kole i pěšky

18.-27. července 2018

Účastnilo se: 36 cyklistů a 4 pěší

Vedla: D.Jotovová

V Chebu jsme naposledy byli před 17 lety. Teď jsme zvolili stejné ubytování za dobrou cenu v Domově mládeže. Dům byl zrenovován a bydlení bylo na dobré úrovni. Jídlo jsme si připravovali v kuchyňce nebo jsme chodili do místních restaurací.

Při příjezdu do oblasti jsme zvolili jako výchozí bod vesničku Nová Ves, která je přímo na cyklostezce v nadmořské výšce  asi 700 m. Kousek za vesnicí jsme zastavili u národní přírodní památky Křížky , která je významnou lokalitou vřesovišť a rostou zde endemické druhy rostlin. Naproti je další NPP Upolínová louka pod Křížky. Dojeli jsme k rašeliništím na Kladské a do vesnice Prameny, která je údajně velmi zadlužená kvůli špatným investicím. Cesta nás vedla stále dolů do Kynžvartu, projeli jsme kolem lázní a zámku a pokračovali do Dolního Žandova a vodní nádrže Jesenice do Chebu.

Následující den jsme se vydali na německou stranu. Jeli jsme přes Hrozňatov se zámkem a poutním areálem Maria Loreto. Přejeli jsme hranice do bavorského Waldsassenu a prohlédli si klášter a poutní místo Kappl. Při průjezdu přes hranici jsme trochu bloudili, protože cyklostezka na německé straně byla zablokována vlastníkem pozemku. Ale my jsme projeli přes zákaz a dostali se na naši stranu. Do Chebu jsme dojeli kolem vodní nádrže Skalka a zastavili se na občerstvení pod hradem. Toto místo se jmenuje Krajinka, protože zde byla krajinářská výstava ve spolupráci s blízkými bavorskými městy.

Na pátek jsme si objednali prohlídku Chebu a měli jsme štěstí na průvodkyni. Byla velmi milá a profesionální, provedla nás Chebem současným i jeho historií. Prošli jsme náměstí se známým Špalíčkem, zastavili se před domem, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna a došli k chebskému hradu. Ten je jedinou štaufskou falcí na našem území a jeho kaple je označována za poklad štaufské gotiky. Z hradeb jsme si ještě prohlédli Krajinku a s průvodkyní se rozloučili. Prohlídka některé zaujala tak, že si na další den objednali prohlídku historických krovů v měšťanských domech. Cyklisté vyjeli ještě do Františkových Lázní, k hradu Seeberg v Ostrohu, do Libé, a protože bylo velmi teplé počasí, koupali se v rybníku Amerika. Večer bylo posezení u kytary a mandolíny a povídání o trasách a zážitcích.

V sobotu nás autobus odvezl do Hranic a na Trojmezí. Protože se rozpršelo, někteří se vrátili, ale malá skupinka jela podle plánu na Trojzemí. Zde se stýkají země Česká, Bavorsko a Sasko. Místo je pěkně upraveno, na udržování se podílí česká i německá strana. Odtud se jelo po signálce, která je sice rovná, ale velmi náročná na stoupání. Krajina je zde nádherná, samé lesy a louky, bez lidí. Z Aše už to byla cesta snazší a v Hazlově jsme se zastavili na oběd. Potom jsme jeli kolem Seebergu a rybníku Amerika zase do Chebu. Večer jsme procházeli městem, obdivovali jeho památky, zašli do Františkánské zahrady a na večeři do místních restaurací.

V neděli po naložení zavazadel do autobusu se všichni vydali na cyklostezku kolem Ohře. Byla nádherná, jeli jsme většinou kolem řeky. Zastavili jsme v Kynšperku nad Ohří na svačinu a pokračovali kolem elektrárny Tisová do Sokolova. Zde byla příležitost na prohlídku pěkného centra i na občerstvení. Poslední úsek vedl do Lokte, kde jsme měli nakládat kola, ale protože zde byl motokros a parkoviště byla plná aut, nakládali jsme ve Starém Sedle. Do Lokte si ale skoro všichni zajeli , prohlédli si městečko a obdivovali hrad. Tím skončil náš program na Chebsku a vydali jsme se domů. Cesta uběhla bez problémů a k večeru jsme byli v Jablonci.

Zájezd v nás zanechal krásné dojmy jak z města Cheb a okolních měst a památek, tak i z většinou pěkných a upravených cyklostezek. Slíbili jsme si, že se do kraje kolem řeky Ohře zase někdy vrátíme.