N ě m e c k o – Saská jezera na kole 1.termín

11. – 15. června 2014         fotogalerie Saská jezera I 

Cyklisté z Jablonce n.N. v počtu 36 osob vyjeli za poznáním krajiny kolem Lipska. V této oblasti se těžilo a někde i dnes ještě těží hnědé uhlí. Z bývalých povrchových dolů jsou dnes překrásná jezera s cyklostezkami a zázemím pro návštěvníky.Bydleli jsme v městečku Roetha v penzionu s pěknými byty, ráno nám připravovali vydatnou německou snídani.

Vyjeli jsme ráno naším autobusem přes Loebau, kde jsme naložili našeho přítele Siegfrieda, přes Bautzen a Dresden do Rochlitz. Zde jsme složili kola, prohlédli si hrad a město a vydali se po cyklostezce kolem řeky Zwickauer Mulde do Colditz s hradem a starým městem. Po silnici jsme dojeli do Bad Lausick a odtud to bylo už blízko do oblasti jezer, která se jmenuje Leipziger Neuseeland. Objeli jsme Hainer See s lagunou Kahnsdorfer Bucht, kde se staví domy s výhledy na jezero pro bohaté z Lipska.

Další den jsme projeli jižní část jezer, koupali se v jezerech Haselbucher See a Grosstolperner See na písečných plážích v čisté jezerní vodě. Dojeli jsme k jednomu z největších jezer Zwenkauer See, které se teprve napouští.

Jeden den jsme strávili v Lipsku, dojeli jsme po cyklostezce kolem řeky Pleisse a přes parky až do centra. Lipsko je městem veletrhů a městem knihy, zároveň městem studentů a cyklistů. Prohlédli jsme si centrum se starou radnicí, kostel Thomaskirche, Gewandhaus, zašli jsme do pivnice Auerbachskeller, dějiště Goethova  Fausta. Nahlédli jsme do univerzitní čtvrti a sešli do stanice S-bahn, která spojuje severní a jižní nádraží. Navštívili jsme také kostel Nikolaikirche, u něhož 9.října 1989 demonstrovalo 70 000 lidí za svobodu a zahájili tím pokojnou revoluci, která vedla ke změně režimu. Zpět jsme jeli kolem jezera Cospudener See s nádhernými písčitými plážemi a zákoutími. Vystoupili jsme na rozhlednu Bistumshoehe a kolem pastvin s bizony dojeli do přístavu, kde jsme poseděli u kávy a moučníku.

Další den jsme věnovali velkému Stoermtaler See s kostelíkem ukotveným v jezeře. Jmenuje se Vineta a má připomínat kostel ve vybagrované vesnici Magdeborn. Kolem jezera jsme dojeli do Liebert-Wolkwitz, dějišti bitvy národů v roce 1813 a k pomníku, který byl postaven ke stoletému výročí bitvy v roce 1913- Památníku bitvy národů u Lipska. Pokračovali jsme k Markleberger See, kde nás Siegfried upozornil na Kanupark, který byl postaven pro přípravu východoněmeckých kanoistů na olympiádu v Mnichově v r. 1972 – ti získali na kánoích 4 zlaté medaile.Večer jsme se v místním kostele poslouchali varhanní koncert studentů konzervatoře z Lipska.

Poslední den jsme navštívili město Borna, kde působil Luther. Trochu mimo centrum je městský kostel St. Marien, v něm jsou na zdech fotografie ze stěhování malého kostelíku z 13.st. Emauskirche. Ten byl postaven ve vesnici Heuersdorf, která musela ustoupit povrchovému dolu. Po velké kampani v tisku a nátlaku na úřady byl kostel na náklady uhelné společnosti v roce 2007 přestěhován o 12 km dále do Borny. Dojeli jsme do Roethy , naložili kola, a odjeli domů.

Dojmy: velmi příjemné bydlení v penzionu, poslední den nám bylo umožněno zůstat v pokojích až do odjezdu . Bohaté a vydatné snídaně. Krajina, která je stále v pohybu a mění se a připomíná trochu jezerní oblasti Skandinávie. Bývalé doly jsou až na jeden zaplaveny nebo zasypány, upravují se nové cyklostezky a silnice, vznikají centra pro návštěvníky. Minulost připomíná největší a nejmodernější hnědouhelná elektrárna v Evropě Lippendorf, která spaluje uhlí z jediného zbylého dolu.